41 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
41 Türkiye’de üretilen veya ithal yoluyla ülkeye giren kozmetik ürünlerin, üretim veya ithalinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar takibine imkân sağlayacak bir ürün takip sistemi kurulacaktır. Sağlık Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

*Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu-TÜBİTAK-BİLGEM tarafından yürütülen, kozmetik ürünlerin üreticiden/ithalatçıdan son kullanıcıya kadar takibi sağlayacak Ürün Takip Sistemi projesi kapsamında, 4 ayrı çalıştay gerçekleştirilmiştir.

*Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kozmetik ürün yönetimi işlevleri 2 Mart 2016 tarihinde kullanıma açılmıştır. Kozmetik firmalarının kayıt işlemleri ve kullanıcı işlemleri ile kozmetik ürünü bildirim işlemleri ÜTS üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.
 
*Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP) Sistemi’ndeki kozmetik firma kayıtları ve bu firmaların yetkili kullanıcıları ÜTS’ ye aktarılmıştır. Bu kapsamda 4290 adet firma ve firma yetkilileri, eski kayıt ve bildirim sistemi olan Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)’den ÜTS’ye aktarılmıştır. 
 
*2016 Eylül sonu itibariyle 4498 adet firma ÜTS' de kayıtlı hale gelmiştir.  ÜTS’de kayıtlı olan firmalar tarafından 14927 adet kozmetik ürün bildirimi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında İş Zekası Modülü, Vatandaş Odaklı Hizmetler Modülü, PGD ve Uyarı Modülleri geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 25 ayrı modülden oluşan Ürün Takip Sisteminin 14 modülü tamamlanmış olup sistemin tamamının Mayıs 2017’de tamamlanması öngörülmektedir.

*Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 3 Haziran 2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nda sağlık sektörünün değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlenmiş ve proje hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Akabinde, projeden sorumlu Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı ile görüşülmüş ve 11 Haziran 2016 tarihinde TÜBİTAK-BİLGEM’de GİB temsilcilerine bir sunum gerçekleştirilmiştir.

*Şu an ki durum itibarıyla, Ürün Takip Sistemi’nin sadece vatandaşa güvenli ürün ulaştırmak amacıyla kurgulandığı ve kullanıldığı, üretilen ürün miktarı ve satışına yönelik bir bilgi içermediği, dolayısıyla kayıt dışılıkla mücadelede bu eylemin amacına yönelik olarak bir işlem yapılmadığı anlaşılmıştır.

Şubat 2015 Aralık 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 41 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (Sağlık Bakanlığı)
Sağlık Bakanlığı
Hakkı GÜRSÖZ
Kurum Başkanı
Ali Sait SEPTİOĞLU
Kurum Başkan Yardımcısı
Evren ALĞIN YAPAR
Daire Başkanı
218 30 12
 
218 30 14
 
218 36 49
 
hakki.gursoz@titck.gov.tr
 
sait.septioglu@titck.gov.tr
 
evren.yapar@titck.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Kayıt Dışı
Ekonomiyle
Mücadele
Müdürlüğü (45)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah ALTINÖRS
Grup Başkanı
Kamil ÖZKAN
Müdür
Duygu ÇAKMAK
Gelir Uzman Yrd.
415 38 82
 
415 32 38
 
415 38 74
 
415 38 70
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
aaltinors@gelirler.gov.tr
 
kozkan@gelirler.gov.tr
 
dcakmak@gelirler.gov.tr