45 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
45 Tahditli plaka alım ve satımlarının gerçek değer üzerinden işlem görmesini sağlamak amacıyla gerekli hukukî, idarî ve teknik alt yapı oluşturulacaktır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, GİB, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Noterler Birliği

*Tahditli plaka satış ve devir işlemlerinde gerçek değerin tespit edilmesi için 5216 sayılı BBK de değişiklik yapılarak bu görevin UKOME tarafından 5393 sayılı Belediye kanununda bir düzenleme yapılarak belediye bünyesinde ilgili kurumlarında katılımıyla bir komisyon oluşturulması ve asgari satış bedelinin bu komisyon tarafından belirlenmesi değerlendirilmektedir.

*İçişleri Bakanlığı eylemin geçekleştirilmesi için Belediyeler ve Mahalli İdareler arasında gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.

*Tahditli plaka satış ve devir bilgilerinin (Belediyeler, noterler, meslek odaları vb.) devamlı surette alınmasına yönelik Tebliğ Taslağı hazırlanmaktadır.

*Bu Tebliğin “Nüfusu 1.000.000 u geçen büyükşehir belediyelerinde” uygulanması şeklinde kapsam daraltılabilecektir.

62 numaralı eylem kapsamında Noterlerden alınacak veriler arasında tahditli plaka alım ve satımlarına ilişkin bilgilerin de paylaşılması kararlaştırılmıştır.

Şubat 2015 Aralık 2015 60% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 45 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (İçişleri Bakanlığı)
İçişleri Bakanlığı
Mehmet Fatih GEYİM
Daire Başkanı
Onur TİTİZ
İçişleri Uzman Yrd.
422 43 40
 
422 43 46
 
m.fatih.geyim@icisleri.gov.tr
 
onur.titiz@icisleri.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Motorlu Taşıt
Uygulama
Müdürlüğü

(81)
Kadir CABUR
Daire Başkanı
Hüseyin AZİLİ
Grup Başkanı
Ruhi BAYBÖRÜ
Müdür V.
415 31 44
 
302 16 21
 
302 16 38
 
kcabur@gelirler.gov.tr
 
seyinazili@gelirler.gov.tr
 
rbayboru@gelirler.gov.tr