51 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
51 Tarımsal destek uygulamalarına ilişkin belge düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla borsa müessesesinin ve borsalardaki tescil işlemlerine yönelik otomasyon sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, GİB, TOBB

*Söz konusu eylem hakkında ilgili kurumların katılımlarıyla 04.06.2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığında ve 12.06.2015 tarihinde de Bakanlığımızda toplantılar gerçekleştirilmiştir.

*Tarımsal destek uygulamalarına ilişkin belge düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla, alım satım işlemlerinin fiili olarak borsalarda yapılmasının teşvik edilmesine, alım satıma konu mal miktarı ile fiyatın belgelere aktarılmasını sağlayıcı altyapının ve otomasyon sisteminin kurulmasına, TOBB’un elektronik tescil programının güncellemesi ve ÇKS, TUKAS gibi diğer sistemlerle entegrasyonuna yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

*Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katılımıyla 19.04.2016 tarihinde bir toplantı yapılmıştır. Yapılan toplantıda;

-TOBB tarafından geliştirilmiş ve borsalarca kullanılan otomasyon sisteminin yaygınlaştırılması ve diğer sistemlerle entegrasyonu,

-Borsalardaki satış salonlarında alım satımların yaygınlaştırılması için gerekli yasal düzenlemeler ve teşviklerin sağlanması,

-Müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda düzenlenmesi ve ilgili kurumlarla paylaşımı,

-Gerek borsa çalışanları gerekse Tarım bakanlığı il/ilçe teşkilatlarında görevli personele gerekli eğitimlerin verilmesi

-İlgili Kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi ve uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi

olmak üzere beş başlık altında bu eylemle ilgili yapılacak işlere yönelik alt eylem planı hazırlanmıştır.

*Kayıt Dışı ile Mücadelede Tarımsal Destek Uygulamaları ve Borsa Tescil Müessesesi Eylem Planı (2016-2017) hazırlanmıştır.

*Gelir İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katılımıyla 05.10.2016 tarihinde bir toplantı yapılmış olup, söz konusu toplantıda eylemin gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Şubat 2015 Aralık 2016 40% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 51 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı )
Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı
Sıddık KAYA
Daire Başkanı
Ahmet AKÇINAR
Gümrük ve Ticaret Uzmanı
449 48 50
 

 
s.kaya12@gtb.gov.tr
 
a.akcinar@gtb.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Kayıt Dışı
Ekonomiyle
Mücadele
Müdürlüğü (45)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah ALTINÖRS
Grup Başkanı
Kamil ÖZKAN
Müdür
Duygu ÇAKMAK
Gelir Uzman Yrd.
415 38 82
 
415 32 38
 
415 38 74
 
415 38 70
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
aaltinors@gelirler.gov.tr
 
kozkan@gelirler.gov.tr
 
dcakmak@gelirler.gov.tr