60 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
5. BİLEŞEN
KURUMLAR ARASI VERİ PAYLAŞIMININ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
60 Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmesi icap eden günlük müşteri listelerinin diğer ilgili belgelerle birleştirilmesi sağlanacak ve verilerin güvenliği dikkate alınarak, elektronik ortamda ilgili kurumlarla paylaşılmasına yönelik hukukî alt yapı oluşturulacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, GİB, TÜRSAB

*Konaklama tesislerinde kalanların sayısal bazda bilgilerin paylaşılması sağlanacaktır.

*Günlük müşteri listeleri ile ilgili Başkanlığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasına verinin alınması için 08.12.2015 tarihinde Protokol imzalanmıştır.

*Protokol kapsamındaki bilgilerin elektronik ortamda Başkanlığımıza aktarılması için Web Servis yazılımı çalışmaları başlamıştır. Emniyet Bilgi İşlem Daire Başkanlığından web servis kurabilmemiz için gerekli olan teknik bilgiler konusunda tekrar talepte bulunduk. Web servis için Başkanlığımız nezdindeki çalışmalar devam etmektedir.

*Konu ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı teknik personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri arasında çalışmaların son aşamasına gelinmiştir.

Şubat 2015 Aralık 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 60 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (İçişleri Bakanlığı)
İçişleri Bakanlığı
Mehmet Fatih GEYİM
Mevzuat ve Strateji Daire Başkanı
Onur TİTİZ
İçişleri Uzm. Yrd.
422 43 40
 
422 43 46
 
m.fatih.geyim@icisleri.gov.tr
 
onur.titiz@icisleri.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Veri Yönetimi ve
Teknolojileri
Müdürlüğü (34)
Kadir CABUR
Daire Başkanı
İbrahim Ethem BAL
Grup Başkanı
Adem YILMAZ
Müdür
415 31 44
 
302 16 15
 
302 16 35
 
kcabur@gelirler.gov.tr
 
iebal@gelirler.gov.tr
 
adem.yılmaz@gelirler.gov.tr