Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında, Sağlık Sektörüne Yönelik Olarak Yer Alan Eylemlerin Değerlendirilmesine İlişkin Toplantı

Buradasınız

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı’nda yer alan Sağlık sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak, e-faturaya geçilmesi gibi sektörü kavrayacak elektronik uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik 39 numaralı, özel muayenehane, hastane ve laboratuvarlar gibi sağlık hizmet sunucularında kayıt dışılığın önlenmesinde mevzuat ve uygulamaların gözden geçirilmesine yönelik 40 numaralı, Türkiye’de üretilen veya ithal yoluyla ülkeye giren kozmetik ürünlerin ve tıbbi cihazların, üretim veya ithalinden nihai tüketiciye/aşamaya ulaşıncaya kadar takibine imkan sağlayacak takip sisteminin kurulmasına yönelik olan 41 ve 42 numaralı eylemlerin gerçekleşme durumları ve anılan eylemlerin hayata geçirilmesi için yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, 3 Haziran 2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığında, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Semi OKUMUŞ Başkanlığında Sağlık Bakanlığı ve GİB yetkililerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda kayıt dışı ekonomi ile mücadele, kozmetik ürünlerin ve tıbbi cihazların üreticiden/ithalatçıdan nihai aşamaya ulaşıncaya kadar takip edilmesine yönelik olarak hazırlanan ‘‘Ürün Takip Sistemi’’nden bahsedilerek, sistem işleyişi ve mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarının hasılatının kayıt altına alınması ve bu sektörde kayıt dışılıkla mücadelede etkili olabilecek e-fatura uygulamasından ve mevzuat çalışmalarından bahsedilerek, Sağlık Bakanlığı verilerinin kayıt dışı ekonomi ile mücadelede nasıl ve ne ölçüde kullanılabileceği hususları değerlendirilmiştir.