KURUMLAR ARASI VERİ PAYLAŞIMI KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

Buradasınız

          Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı’nda yer alan, kurumlar arası veri paylaşımının artırılmasına yönelik 56 ve 57 numaralı eylemlerin gerçekleşme durumları ve anılan eylemlerin hayata geçirilmesi için yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, 23/03/2017 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nda, Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK Başkanlığında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜRKSAT ve GİB temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

      Söz konusu toplantıda, veri paylaşımının e-Devlet Kapısı Kamu Uygulama Merkezi üzerinden yapılması ve öncelikle olarak kayıt dışılıkla mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan verilerden başlamak üzere çalışmalara başlanılması kararlaştırılmıştır. Uzun vadede ise Kamu Entegre Veri Merkezi Projesinin hayata geçirilmesiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan verilerin tek merkezde toplanması ve bu merkezden yönetilmesi planlanmaktadır.