Sağlık Sektöründe Kayıt Dışılığın Değerlendirilmesi

Buradasınız

          Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı’nda yer alan Sağlık sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak, e-faturaya geçilmesi gibi sektörü kavrayacak elektronik uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik 39 numaralı, özel muayenehane, hastane ve laboratuvarlar gibi sağlık hizmet sunucularında kayıt dışılığın önlenmesinde mevzuat ve uygulamaların gözden geçirilmesine yönelik 40 numaralı, Türkiye’de üretilen veya ithal yoluyla ülkeye giren kozmetik ürünlerin ve tıbbi cihazların, üretim veya ithalinden nihai tüketiciye/aşamaya ulaşıncaya kadar takibine imkan sağlayacak takip sisteminin kurulmasına yönelik olan 41 ve 42 numaralı eylemlerin gerçekleşme durumları ve anılan eylemlerin hayata geçirilmesi için yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, 14 Şubat 2017 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığında, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Semi OKUMUŞ Başkanlığında Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve GİB yetkililerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

       Söz konusu toplantıda eylemlerde gelinen nihai aşamalar değerlendirilerek, ilaç takip sistemi, e-fatura uygulamaları, e-reçete uygulamaları, kozmetik ürünleri ve tıbbi cihaz takip sistemleri ve sağlık sektöründe kayıt dışılıkla mücadele kapsamında yapılması gereken mevzuat ve diğer çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.