Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı

Buradasınız

        Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK yaptığı açılış konuşmasında alkol ve tütün sektörünün vergi gelirleri bakımından önemli bir pay teşkil ettiğini hatırlatarak, tüm katılımcıları kayıt dışılığın tespiti ve kurumlar arası işbirliğine davet etmiştir.

         “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi” kapsamında 17 Nisan 2019 tarihinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, tütün ve tütün mamulleri sektöründe kayıt dışılığa sebep olan durumlar ele alınmış ve tartışılmış, belirlenen konu başlıkları itibariyle sorunlar tespit edilmiştir.

        “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi” kapsamında 18 Nisan 2019 tarihinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, alkolü içecekler sektöründe kayıt dışılığa sebep olan durumlar ele alınmış ve tartışılmış, belirlenen konu başlıkları itibariyle sorunlar tespit edilmiştir.