Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi düzenlendi. (ICPESS 2016)

Buradasınız

      “Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2016)” Sakarya Üniversitesi tarafından organize edilen ve “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi” (AB Projesi-IPA Bileşen I) kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca desteklenen “Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2016)” etkinliği 24-26 Ağustos tarihlerinde, ilgili kamu kurum-kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile yerli-yabancı akademisyenlerin geniş katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

      Açılış programında, ICPESS Organizasyon Komitesi Başkanı Doç Dr. Sayın Şakir GÖRMÜŞ, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sayın Fatih SAVAŞAN, PwC UK temsilcisi Sayın Özge İSKİT konuşmalarını gerçekleştirmiştir.

        Gelir İdarisi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK, Türkiye gündemi, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve gönüllü uyumun artırılması konusunda uygulanan eylem planları ve sağlanan gelişmelerden bahseden konuşmasını gerçekleştirmiştir.

       Akabinde, Prof. Dr. Sayın Friedrich SCHNEIDER ‘‘Size and Development of the Shadow Economy in 35 Highly-developed Countries: What do We (not) Know?” konulu, Prof. Dr. Sayın James ALM ‘‘W(h)ither the Tax Gap’’ konulu sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

        Karar Gazetesi ekonomi yazarı Sayın İbrahim KAHVECİ’nin moderatörlüğünde yürütülen öğleden sonraki I. oturumda, Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK, kayıt dışılıkla mücadelede sağlanan ilerlemeler ile gelinen noktayı özetleyen sunumu gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Sayın Friedrich SCHNEIDER, Prof. Dr. Sayın James ALM ve Pwc UK temsilcisi Sayın Diane HAY katılımcıların sorularını cevaplamıştır.

        Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Semi OKUMUŞ’un moderatörlüğünde yürütülen konferansın öğleden sonraki II. oturumunda da;
Prof. Dr. Sayın Muhsin KAR tarafından, “Does the Size of Shadow Economy Matter for Financial Development”
Prof. Dr. Sayın Güneri AKALIN tarafından, “The Relationship of the Shadow Economy and the Deficit of Savings at the Phase of the Economic Development in Turkey”
Prof. Dr. Sayın Gülay AKGÜL YILMAZ tarafından, ‘‘Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Gelir Vergilemesinde Sorunlar’’
Prof. Dr. Sayın Ahmet Burçin YERELLİ tarafından, ‘‘Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Sosyo-Ekonomik Özellikleri ’’
Prof. Dr. Sayın Fatih SAVAŞAN tarafından, ‘‘Türkiye’deki Kayıt Dışı Ekonomi ve Dinamikleri’’
başlıklı sunumlar gerçekleştirilmiş ve katılımcıların soruları cevaplanmıştır.

        Konferansın ikinci gününde ise, kayıt dışı ekonominin boyutu ve ölçümü ile vergi uyum maliyetinin ölçümü ve bu alanda ülke düzeyinde yapılacak anket çalışmalarına ilişkin yerli ve yabancı akademisyen ve uzmanlar ile Başkanlığımız temsilcilerinin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.