Uluslararası Nakliye Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesine İlişkin Toplantı

Buradasınız

      “Uluslararası Nakliye Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin” değerlendirilmesi toplantısı Gelir İdaresi Daire Başkanı Faruk GÖZÜBÜYÜK Başkanlığında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu ve Uluslararası Nakliyeciler Derneğinden 19 değerli temsilcinin katılımıyla 20 Haziran Pazartesi günü Gelir İdaresi Başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

      Söz konusu toplantıda, yetki belgesi olmaksızın faaliyet gösteren lojistik firmalarının kayıt altına alınması ve sektörde yaşanan kayıt dışılığın giderilerek hali hazırda var olan haksız rekabet koşullarının ortadan kaldırılmasına yönelik görüş ve öneriler tartışılmış çözüm önerileri değerlendirilmiştir.