Uydu Görüntüleri (Gece Işık Verileri) Aracılığıyla Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğünün Tahmin Edilmesi Konulu Toplantı

Buradasınız

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planının 1 numaralı eylemi kapsamındaki “Kayıt Dışı Ekonominin Boyutunun Ölçülmesi” ile ilgili 24.05.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı 9. Kat toplantı salonunda Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK Başkanlığında, bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda (TEPAV) araştırmacıları, Türkiye’nin geceleri uzaya yaydığı ışığın yoğunluğu ile reel GSYH’nin tahmin edilmesi ve 2001 yılından beri yayımlanmayan il bazında milli gelirlerin gece ışıkları verisiyle hesaplanması çalışmalarının ve bunun kayıt dışı ekonominin boyutunun ölçülmesinde nasıl kullanılabileceği konusunda bir sunum gerçekleştirmişlerdir.

Başkanlığımız ve (TEPAV) temsilcileri söz konusu çalışma hakkında genel değerlendirmelerde bulunmuş olup bu çalışmanın güçlü ve eksik yanlarının akademik düzeyde değerlendirilebileceği, akademisyenlerin ve TÜİK temsilcilerinin de katılacağı bir çalıştayda daha detaylı bir şekilde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.