Eylem Planları Kapsamında Yapılmış Olan Toplantı ve Çalıştaylar

Buradasınız

Uydu Görüntüleri (Gece Işık Verileri) Aracılığıyla Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğünün Tahmin Edilmesi Konulu Toplantı

24.05.2016

24 Mayıs 2016 Salı günü Gelir İdaresi Başkanlığında, Başkanlığımız, (TEPAV) temsilcileri ve akademisyenlerin katılım sağlayacağı, Türkiye’nin geceleri uzaya yaydığı ışığın yoğunluğu ile reel GSYH’nin tahmin edilmesi ve 2001 yılından beri yayınlanmayan il bazında milli gelirlerin gece ışıkları verisiyle hesaplanması çalışmalarının kayıt dışı ekonominin boyutunun ölçülmesinde kullanılmasının değerlendirileceği bir toplantı yapılacaktır.

Adres : Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Cad. No:9/1 Çankaya / ANKARA
İrtibat : Hilal İpek DÜZGÖR
: Tel : 0 (312) 415 38 70

Akaryakıt ve LPG Sevkiyatının İzlenmesine İlişkin Toplantı II

23/05/2016

23 Mayıs 2016 tarihi Pazartesi günü saat 13:30’da Gelir İdaresi Başkanlığında, akaryakıt sektöründeki kayıp kaçağın azaltılması önerilerine ilişkin olarak 10/05/2016 tarihinde gerçekleştirilen ‘’Akaryakıt ve LPG Sevkiyatının İzlenmesine İlişkin Toplantı’’nın devamı niteliğinde bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Adres : Gümüşdere Bilgi İşlem Merkezi Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA
İrtibat : Cevriye UĞURLU
: Tel : 0 (312) 415 38 72

Hal Kayıt Sistemi ve Lisanslı Depoculuk Sisteminin İşleyişinin Değerlendirilmesine İlişkin Toplantı

13.05.2016

13/05/2016 tarihi Cuma günü saat 14:30'da Gümüşdere Bilgi İşlem Merkezinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerince, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında yer alan 25 ve 26 numaralı eylemleri olan “Hal Kayıt Sistemi” ve “Lisanslı Depoculuk Sistemi” kapsamında sistemlerin işleyişi hakkında bilgi verilmek üzere bir sunum gerçekleştirilecektir.

Adres : Gümüşdere Bilgi İşlem Merkezi Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA
İrtibat : Harun MEŞE
: Tel : 0 (312) 415 38 70

İnternet Üzerinden Gerçekleştirilen Günibirlik Konaklama Rezervasyonlarının Takibine İlişkin Toplantı

11.05.2016

11 Mayıs 2016 tarihinde saat 15:00’te Gelir İdaresi Başkanlığında, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında yer alan ‘’Turizm sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak, internet üzerinden yurt içi ve yurt dışından otel, pansiyon, günübirlik ev vb. konaklama rezervasyonlarının takibi, sektörde e-fatura ve e-arşiv uygulamalarının yaygınlaştırılmasına’’ yönelik olan 12 numaralı eylem kapsamında, internet üzerinden yapılan günibirlik konaklama rezervasyonlarının takibine yönelik bir sistem önerisinin değerlendirilmesini teminen bir toplantı yapılacaktır.

Adres : Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Cad. No:9/1 Çankaya / ANKARA
İrtibat : Duygu ÇAKMAK
: Tel : 0 (312) 415 38 70

Akaryakıt ve LPG Sevkiyatının İzlenmesine İlişkin Toplantı

10.05.2016

10 Mayıs 2016 tarihi Salı günü saat 14:30’da Gelir İdaresi Başkanlığında, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Eylem Planında yer alan “Akaryakıt ve LPG sevkiyatlarının üretim ve ithalat aşamasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar ki sürecin takibine” yönelik olan 22 numaralı eylemle ilgili olarak sektörde kullanılan otomasyon sistemlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Adres : Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Cad. No:9/1 Çankaya / ANKARA
İrtibat : Cevriye UĞURLU
: Tel : 0 (312) 415 38 72

Tarım Sektöründe Kayıt Dışı İstihdamı Azaltmaya İlişkin Toplantı

10.05.2016

10 Mayıs 2016 Salı günü saat 14:00’da Sosyal Güvenlik Kurumunda Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planında yer alan ve SGK’nın sorumlu olduğu tarım sektörüne ilişkin tedbir maddeleri ile ilgili, yıl sonunda yapılması planlanan ve sektörde kayıt dışı istihdamı azaltma amacıyla düzenlenecek olan Tarım Çalıştayının gündeminin görüşüldüğü bir toplantı yapılacaktır.

Adres : Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Cad. No:9/1 Çankaya / ANKARA
İrtibat : Hilal KARASU
: Tel : 0 (312) 415 38 71

Kayıt Dışı Ekonominin Boyutunun ve Vergi Uyum Maliyetinin Ölçülmesi Hakkında Değerlendirme Toplantısı

04.05.2016

Başkanlığımız “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde Kurumsal Kapasitenin Arttırılması Teknik Yardım Projesi” çerçevesinde, Kayıt Dışı Ekonominin Boyutunun ve Vergi Uyum Maliyetinin Ölçülmesi kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin yol haritasının hazırlanması, bu çalışmalarda görev alacak akademisyen ve uzmanların belirlenmesi amacıyla yerli ve yabancı uzman ve akademisyenler ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve PwC temsilcilerinin katılımıyla saat 10.00’da bir toplantı yapılacaktır.

Adres : PwC Ankara Ofisi - Atatürk Bulvarı, Celal Bayar İş Merkezi No:211/18 Kat:5 06680 Kavaklıdere
İrtibat : Hilal İpek DÜZGÖR
: Tel : 0 (312) 415 38 70


Gelir İdaresinde Kurumsal Kapasitenin Arttırılması ve Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Teknik Yardım Projesi Açılış Konferansı

03.05.2016

Başkanlığımız tarafından 2012 IPA Bileşen I kapsamında hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafında finanse edilen “Gelir İdaresinde Kurumsal Kapasitenin Arttırılması ve Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Teknik Yardım Projesi” 2016 yılı Ocak ayı itibariyle onaylanmıştır. Onay sürecini takiben projemiz kapsamında Kayıt Dışı Ekonomiyi azaltmak, Kurumsal kapasiteyi arttırmak ve Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Dairelerinde hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla belirlenen faaliyetlerin gerçekleştirilme süreci başlayacaktır. Bu bağlamda, Projenin tanıtımına ilişkin 3 Mayıs 2016 tarihinde saat 10.00’da Ankara Hilton Otelinde kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyen ve basın mensuplarının katılacağı bir Açılış Konferansı yapılacaktır.

Adres : Kavaklıdere, Tahran Cd. No:12, 06700 Çankaya/Ankara
İrtibat : Hilal İpek DÜZGÖR
: 0 (312) 415 38 70


Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Kapsamında, Türkiye Noterler Birliğinde Gerçekleştirilecek Toplantı

22.04.2016

22 Nisan 2016 tarihi Cuma günü saat 10:00’da Türkiye Noterler Birliğinde Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında yer alan Noterler Birliği ile veri paylaşımına yönelik olan 62 numaralı eylemle ilgili toplantı gerçekleştirilecektir.

Adres : Türkiye Noterler Birliği Söğütözü Cad. No:4 Söğütözü / Ankara, TÜRKİYE
İrtibat : Mehtap SAY
: 0 (312) 415 38 95


Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Gerçekleştirilecek Toplantı

19.04.2016

19 Nisan 2016 tarihi Salı günü saat 14:00’da Gümrük Ticaret Bakanlığında, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında yer alan tarımsal destek uygulamalarına ilişkin belge düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla borsa müessesesinin ve borsalardaki tescil işlemlerine yönelik otomasyon sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılmasına ilişkin 51 numaralı eylemle ilgili toplantı gerçekleştirilecektir.

Adres : Gümrük Ticaret Bakanlığı Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir yolu 9.Km Ankara, TÜRKİYE
İrtibat : Sümeyya NACAR
: 0 (312) 415 38 70


Demir Çelik Sektöründeki Kayıt Dışılığın Değerlendirilmesi Toplantısı

18.04.2016

18 Nisan 2016 tarihi Pazartesi günü saat 14:00’da Gelir İdaresi Başkanlığı Binası 9. Kat Toplantı salonunda Başkanımız Sayın Adnan ERTÜRK Başkanlığında, sektör temsilcilerinin katılımıyla “Demir Çelik Sektöründeki Kayıt Dışılığın Değerlendirilmesi” konulu bir toplantı yapılacaktır.

Adres : Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Cad. No:9/1 Çankaya / ANKARA
İrtibat : Abdulkadir BİLEN
: 0 (312) 415 38 70