42 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
42 Türkiye’de üretilen veya ithal yoluyla ülkeye giren kozmetik ürünlerin, üretim veya ithalinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar takibine imkân sağlayacak bir ürün takip sistemi kurulacaktır. Sağlık Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

*Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu-TÜBİTAK-BİLGEM tarafından yürütülen tıbbi cihazların üreticiden/ithalatçıdan son kullanıcıya kadar takibi sağlayacak Ürün Takip Sistemi projesi kapsamında, 4 ayrı çalıştay gerçekleştirilmiştir.

*Ürün Takip Sistemi Projesi kapsamında; Denetim Faaliyetleri Modülü, Uyarı Modülü, Ön Tanımlı Raporlama Modülü, Bakım ve Onarım Yönetimi Modülü, Kalibrasyon Yönetimi Modülü ve Şikayet Bildirimi Modülü geliştirme faaliyetleri tamamlanmış olup geçici sistem kabul testleri yapılmıştır. Bakım ve Kalibrasyon Sorgulama Modülü, Teknik Personel Sertifikasyon Modülü, Teknik Servis Yönetimi Modülü ve Kalibrasyon Kuruluşu Yönetimi Modülü geliştirme faaliyetleri ise devam etmektedir.

*Sektör temsilcilerinden alınarak belirlenen bazı tıbbi cihaz firmalarına test ortamında veri giriş imkanı tanınmıştır. Firma kaydı, belge kaydı, ürün kaydı, ürün hareketlilikleri, tekil takip ve kurum kayıt kontrol modülleri test edilmeye devam etmektedir. ÜTS’nin tıbbi cihaz kaydı ile ilgili yönetmelik çalışması 31.04.2016 tarihi itibariyle başlatılmıştır. 

*Toplamda 41 aylık proje olan ÜTS projesinin bu güne dek 27 nci ayı tamamlanmıştır. 25 ayrı modülden oluşan Ürün Takip Sisteminin 14 modülü tamamlanmış olup sistemin tamamının Mayıs 2017’de tamamlanması öngörülmektedir.

*Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 3 Haziran 2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nda sağlık sektörünün değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlenmiş ve proje hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Akabinde, projeden sorumlu Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı ile görüşülmüş ve 11 Haziran 2016 tarihinde TÜBİTAK-BİLGEM’de GİB temsilcilerine bir sunum gerçekleştirilmiştir.

*Şu an ki durum itibarıyla, Ürün Takip Sistemi’nin vatandaşa sadece güvenli ürün ulaştırmak amacıyla kurgulandığı ve kullanıldığı, üretilen tıbbi cihazların ürün miktarı ve satışına yönelik bilgilerin de sistemde yer aldığı, ancak maliyet ve birim fiyat gibi bilgilerin bulunmadığı belirlenmiştir. Ayrıca ilk etapta Sınıf 3 diye tabir edilen ürün guruplarında kullanılması düşünülmektedir. Dolayısıyla kayıt dışılıkla mücadeleye fayda sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

Şubat 2015 Aralık 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 42 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (Sağlık Bakanlığı)
Sağlık Bakanlığı
Hakkı GÜRSÖZ
Kurum Başkanı
Ali Sait SEPTİOĞLU
Kurum Başkan Yardımcısı
Asım HOCAOĞLU
Tıbbi Cihaz On. ve Klinik Araştırmalar Daire Başkanı
218 30 12
 
218 30 14
 
218 30 54
 
hakki.gursoz@titck.gov.tr
 
sait.septioglu@titck.gov.tr
 
asim.hocaoglu@titck.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Kayıt Dışı
Ekonomiyle
Mücadele
Müdürlüğü (45)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah ALTINÖRS
Grup Başkanı
Kamil ÖZKAN
Müdür
Duygu ÇAKMAK
Gelir Uzman Yrd.
415 38 82
 
415 32 38
 
415 38 74
 
415 38 70
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
aaltinors@gelirler.gov.tr
 
kozkan@gelirler.gov.tr
 
dcakmak@gelirler.gov.tr