Eylem Planı Kapsamında Yapılacak Olan Toplantı ve Çalıştaylar

Buradasınız

Kayıt Dışı Ekonominin Boyutunun Ölçümü, Kayıt Dışı Ekonominin Dinamikleri ve Vergi Uyum Maliyeti Konulu Konferans

24-26.08.2016

Sakarya Üniversitesi ile Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) tarafından ortaklaşa düzenlenen International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) etkinliği 24-26 Ağustos 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin de katılım sağlayacağı etkinlikte, Prof. Dr. Friedrich Schneider, Colin C. Williams ve James Alm tarafından kayıt dışılığın ölçümü, kayıt dışı ekonominin dinamikleri ve vergi uyum maliyeti alanlarında sunumlar yapılacak ve kayıt dışı ile mücadele stratejisinde alınan mesafelerin değerlendirileceği bir panel düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın www.icpess.org
Adres : Titanic Business Bayrampaşa ( 5 Star Hotel ) Bayrampaşa / İSTANBUL, TÜRKİYE
İrtibat : Abdulkadir BİLEN
: Tel : 0 (312) 415 38 70

Uluslararası Nakliye Sektöründeki Kayıt Dışılığın Değerlendirilmesi Toplantısı

20/06/2016

"Uluslararası Nakliye Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin " ilgili kurumlar ve sektör temsilcileriyle birlikte değerlendirilmesi amacıyla 20 Haziran 2016 tarihi Pazartesi günü saat 14:00' da Gelir İdaresi Başkanlığı 3. Kat toplantı salonunda bir toplantı yapılacaktır.

Adres : Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Cad. No:9/1 Çankaya / ANKARA
İrtibat : Harun MEŞE
: Tel : 0 (312) 415 38 70

Tarım Sektöründe Kayıt Dışılığın Değerlendirilmesi Toplantısı

16/06/2016

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı’nda yer alan, tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla TÜİK ile ortak yapılacak tarım sayımı sonucu ‘‘Tarım Sayım İstatistiki’’nin oluşturulması ve söz konusu istatistik ile ‘‘Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi’’ arasında bağlantının kurulmasının sağlanmasına yönelik olan 61 numaralı eylemin gerçekleşme durumu, anılan eylemin hayata geçirilmesi için yapılan/yapılması planlanan faaliyetlerin ve Tarımsal Ürün Kayıt Sistemi’nin (TÜKAS) değerlendirilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla GİB Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK Başkanlığında 16 Haziran 2016 tarihinde Perşembe günü saat 10:30’da Gelir İdaresi Başkanlığı’nda, bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Adres : Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Cad. No:9/1 Çankaya / ANKARA
İrtibat : Duygu ÇAKMAK
: Tel : 0 (312) 415 38 70

Sosyal Güvenlik Kurumunda Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planına İlişkin Toplantı

03/06/2016

3 Haziran 2016 Cuma günü saat 14:00’da Sosyal Güvenlik Kurumunda Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planında yer alan ve SGK’nın sorumlu olduğu, kayıt dışılığın önemli bir parçasını oluşturan ve geniş kapsamlı istihdam yaratan küçük işletmelere ilişkin tedbir ile ilgili, yıl içerisinde yapılması planlanan ve sektörde kayıt dışı istihdamı azaltma amacıyla düzenlenecek olan çalıştayın gündeminin görüşüldüğü bir toplantı yapılacaktır.

Adres : Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Cad. No:9/1 Çankaya / ANKARA
İrtibat : Hilal KARASU
: Tel : 0 (312) 415 38 71

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında, Sağlık Sektörüne Yönelik Olarak Yer Alan Eylemlerin Değerlendirilmesine İlişkin Toplantı

03/06/2016

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında yer alan sağlık sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak e-fatura gibi sektörü kavrayacak elektronik uygulamalara yönelik 39 numaralı, özel muayenehane, hastane ve laboratuvarlar gibi sağlık hizmet sunucularında kayıt dışılığın önlenmesinde mevzuat ve uygulamaların gözden geçirilmesine yönelik 40 numaralı ve Türkiye’de üretilene veya ithal yoluyla ülkeye giren kozmetik ürünlerin ve tıbbi cihazların, üretim veya ithalinden nihai tüketiciye/aşamaya ulaşıncaya kadar takibine imkan sağlayacak takip sisteminin kurulmasına yönelik olan 41 ve 42 numaralı eylemlerin gerçekleşme durumları ve anılan eylemlerin hayata geçirilmesi için yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Semi OKUMUŞ Başkanlığında 3 Haziran 2016 tarihinde Çarşamba günü saat 10:30’da Gelir İdaresi Başkanlığında, bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Adres : Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Cad. No:9/1 Çankaya / ANKARA
İrtibat : Duygu ÇAKMAK
: Tel : 0 (312) 415 38 70

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında, Ulaştırma Sektörüne ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımına Yönelik Olarak Yer Alan Eylemlerin Değerlendirilmesine İlişkin Toplantı

02/06/2016

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planının uygulanmasının takibine yönelik olarak; karayolu, malın yüklenmesinden teslimine kadar tüm aşamaların etkin şekilde takip edilmesine nakliyesi sektöründe imkân sağlayacak bir sisteme kurulmasına yönelik 43 numaralı, kurumlar arası veri paylaşımının artırılmasına yönelik 56 ve 57 numaralı, akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve deniz taşıtları ile boru hatlarında taşınan ürünün, takibine imkân sağlayacak bir sistem kurulmasına yönelik 22 numaralı, şehir içi toplu ulaşımda (otobüs, vapur, tramvay, metro vb.) kademeli olarak elektronik ücret toplama sistemine geçilmesi yönelik 44 numaralı eylemlerin değerlendirilmesi amacıyla, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TURKSAT yetkililerinin katılımıyla Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Semi OKUMUŞ Başkanlığında 2 Haziran 2016 tarihi Perşembe günü saat 14:30’da Gelir İdaresi Başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Adres : Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Cad. No:9/1 Çankaya / ANKARA
İrtibat : Harun MEŞE
: Tel : 0 (312) 415 38 70

Akaryakıt Sektöründe Kayıt Dışılığın Değerlendirilmesi Toplantısı

01/06/2016

01 Haziran 2016 tarihi Çarşamba günü saat 14:30’da Gelir İdaresi Başkanlığında, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Eylem Planında yer alan akaryakıt sektörüne ilişkin olarak Petrol ve LPG lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerinin gözden geçirilmesine yönelik 19 numaralı, ÖTV'si indirilmiş havacılık yakıtlarında süreçlere yönelik çalışmalar yapılmasına yönelik 20 numaralı, kara taşıtlarına etiket takılarak akaryakıt pompalarının bu etiketleri okuyacak ünitelerle donatılmasına yönelik 21 numaralı ve akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve deniz taşıtları ile boru hatlarında taşınan ürünün izlenmesine yönelik 22 numaralı eylemlerle ilgili olarak akaryakıt sektörüne yönelik düzenleme ve denetim yetkisi bulunan kurumlarla, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yürütülen denetim faaliyetleri ve çalışmalar ile akaryakıt sevkiyatları ve satışlarının izlenmesine yönelik kullanılan otomasyon sistemlerinin değerlendirilmesi amacıyla Başkan Yardımcımız Sayın Semi OKUMUŞ Başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Adres : 25 Mart Mahallesi Çınardibi Cad. 113. Sok. No: 31 OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi
İrtibat : Cevriye UĞURLU
: Tel : 0 (312) 415 38 72

Daha önce yapılan toplantılar için tıklayınız.