24 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
24 SGümrük Antrepo Rejimi gözden geçirilerek kontrol süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi sağlanacaktır.

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

-

*Antrepodaki işlemler ve gözetim ve denetim faaliyetlerine ilişkin 19.06.2015 tarihli ve 2015/14 sayılı Genelge çıkarılmıştır.

*Belirli ürünlerin antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınması engellenmiştir.

*Götürü antrepo teminatı (GTRANT) kaldırılmıştır. Antrepolarda Gümrük Yönetmeliğinin Ek-81/B'de sayılan özelliklere sahip kamera sisteminin bulunması zorunluluğu getirilmiştir.

*Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan ve dökme olarak gelen eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dâhil) akaryakıt antrepolarına konularak antrepo rejimine tabi olması yasaklanmıştır.

*Antrepoya alınan solvent ve baz yağı ile ilgili olarak bazı kısıtlayıcı düzenlemeler yapılmıştır.

Şubat 2015 Haziran 2017 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 24 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GTB)

Gümrük
ve
Ticaret Bakanlığı
Fehmi ÇAKAR
Daire Başkanı
Emine Tuğba İLHAN
GTB Uzmanı
449 30 21
 
449 31 52
 
F.Cakar@gtb.gov.tr
 
t.karabulut@gtb.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Katma Değer
Vergisi
Müdürlüğü (I)

(53)
Mehmet ARABACI
Daire Başkanı
Muhammed Ali AYAZ
Grup Başkanı
Firdevs SAYIMOĞLU GÜLTEPE
Müdür
415 33 80
 
415 33 99
 
415 34 07
 
mehmet.arabaci@gelirler.gov.tr
 
mayaz@gelirler.gov.tr
 
FGultepe@gelirler.gov.tr