''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçecekler Sektörlerinde Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı

Buradasınız

        Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi“ kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ve Bandrollü Ürün İzleme (BÜİS) Sisteminin geliştirilmesi ve tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içecekler sektörlerinde kayıt dışılığa sebep olan sorunların çözümüne yönelik stratejilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçecekler Sektörlerinde Kayıt Dışılığın Azaltılması'' konulu çalıştaylar, 07-10 Ekim 2019 tarihlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, sektör, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin geniş katılımıyla Hatay’da gerçekleştirilmiştir.

        Gelir İdaresi Daire Başkanı Sn. Faruk GÖZÜBÜYÜK, yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de tütün ve tütün mamulleri sektörüne ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların, sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

        Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. Mustafa AKPINAR, 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen çalıştayların ilk basamağında, sektörde kayıt dışılığa sebep olan sorunların ele alındığını, bu kapsamda belirlenen sorunların çözümüne yönelik önerilerin belirlenmesi ve BÜİS'in geliştirilmesine ilişkin düzenlenen söz konusu çalıştayların konuyla ilgili olarak yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağını belirtmiş ve iştiraklerinden dolayı katılımcılara teşekkürlerini iletmiştir.

        Gelir İdaresi Müdürü Sn. Nazım KANKILIÇ, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerdeki vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulan Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) ve ilgili mevzuatı konularında katılımcılara sunum yapmıştır.

        Tütün ve tütün mamulleri sektörünün ele alındığı çalıştayın moderasyonunu üstlenen Prof. Dr. Sn. Necdet ÇAMAŞ, çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir.

        Alkollü içecekler sektörünün ele alındığı çalıştayın moderasyonunu üstlenen Prof. Dr. Sn. Rahmi Ertan ANLI, sektöre ilişkin genel değerlendirmelerde bulunmuştur.

        Hatay Vergi Dairesi Başkanı Sn. Nazmi EROL da çalıştayın, konuyla ilgili olarak yapılacak çalışmalara katkı sağlaması temennileriyle katılımcılara teşekkürlerini iletmiştir.

        07-08 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar; yasal düzenlemeler, kurumlararası veri paylaşımı, vergi rejimi, kayıp ve kaçağın boyutunun tespiti ile denetim kapasitesi ve yaptırımların caydırıcılığının artırılması için somut ve uygulanabilir önerilerini dile getirmişlerdir.

        07-08 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında farklı oturumlar kapsamında katılımcılar; sarmalık kıyılmış tütün üreten çiftçiler, kıyılmış tütün işletmeleri, makaron ve sigara kağıdı üreticileri, nargile tütünü ve satış noktaları başlıkları altında görüş ve önerileri ile saha gözlemlerini paylaşmışlardır.

        07-08 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar, Bandrollü Ürün İzleme Sistemine (BÜİS) ilişkin görüş ve önerilerini dile getirmişlerdir.

        09-10 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Alkollü İçecekler Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) ile sektör sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.

        09-10 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Alkollü İçecekler Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar; distile alkollü içecekler ve şarap sektörüne ilişkin somut ve uygulanabilir önerilerini dile getirmişlerdir.

        09-10 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Alkollü İçecekler Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar ayrıca, alkollü içecekler ithalatına ilişkin de mevcut durum üzerinden görüşlerini belirtmişlerdir.