Kayıt Dışı Ekonomi Zirvesi Gerçekleştirildi.

Buradasınız

           Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL, Türkiye gündemi, yapılandırma kanunu, kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin önemi ve sağlanan gelişmelerden bahseden konuşmasını gerçekleştirmiştir.

           Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda PwC Türkiye Başkanı Sayın Haluk YALÇIN ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Gabriel MUNUERA VINALS ülkemiz ve ülkemiz ekonomisi ile ilgili genel konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir.

           Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK kayıt dışı ekonominin sebepleri, sonuçları kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında hazırlanan eylem planları ve sağlanan ilerlemeler ile gelinen noktayı özetleyen bir sunum yapmıştır.

           Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Semi OKUMUŞ ve PwC Vergi Hizmetleri Lideri Sayın Zeki GÜNDÜZ moderatörlüğünde yürütülen konferansın I. Oturumu; müzakereli tercih yöntemi ile katılımcıların Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi Algısına ilişkin görüşleri çeşitli sorular yöneltilerek oylanmış ve tartışılmıştır.

           Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Rıza ÇELEN ve PwC Türkiye Mevzuat, Eğitim ve Araştırma Başkanı Sayın Recep BIYIK moderatörlüğünde yürütülen konferansın II. Oturumu; müzakereli tercih yöntemi ile katılımcıların Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışılığın Yoğun Olduğu Sektörlere ilişkin görüşleri çeşitli sorular yöneltilerek oylanmış ve tartışılmıştır.

           Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut SÜTÇÜ ve PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Bilgütay YAŞAR moderatörlüğünde yürütülen konferansın III. Oturumu; müzakereli tercih yöntemi ile katılımcıların Türkiye’de Gönüllü Uyumun Artırılması ve Vergi Uyum Maliyetlerinin Azaltılması İçin Yapılması Gerekenlere ilişkin görüşler çeşitli sorular yöneltilerek oylanmış ve tartışılmıştır.

           Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK ve PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Ersun BAYRAKTAROĞLU moderatörlüğünde yürütülen konferansın IV. Oturumu; müzakereli tercih yöntemi ile katılımcıların Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Mevcut Yasal Düzenlemeler, Öneriler ve Beklentilere ilişkin görüşleri çeşitli sorular yöneltilerek oylanmış ve tartışılmıştır.

           Müzakereli tercih yöntemi ile gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılara sorular sorularak interaktif katılımları sağlanmıştır.